Speciální destičky


Jak známo, řezné vlastnosti a řežná geometrie jsou při obráběcím procesu rozhodující.

Proto vlastnosti obrobku a obráběcí proces určí, z jakých materiálů mají byt destičky vyrobeny.

V AA Diamonds pro Vás máme k dispozici hned několik možností: destičky ze slinutého karbidu, cermet, destičky PKD či PKBN.

Special inserts